Iliustracijos

Gulbės knygomato iliustracijos, 2024 m.

/ Swans. Illustrations of mailboxes, 2024

Knygomatas, kuris bus papuoštas tarsi grafiti piešiniu, o tiksliau iliustracija, kurią atspausdins reklamos firma ir užklijuos ant skirtingų paštomatų Lentvaryje ir Trakuose. Užsakovas - Trakų viešoji biblioteka.

(English) A book machine that will be decorated with a graffiti-like drawing, or rather an illustration, which will be printed by an advertising company and pasted on different post machines in Lentvary and Trakai. Customer - Trakai Public Library.

Keturi metų laikai, 2021 m.

/ Four seasons, 2021 year

Privatus užsakymas gyvenamajame sklype ant sienos1 m.

Idėją pasiūlė užsakovas, o tiksliau parodė, kad nori keturkojos vazos, bet tuo pačiu metu norėjo užpildyti visa pailgą sieną. As pabandžiau į tai pažvelgti kūrybiškai ir išspręsti šitą problemą pripiešdamas vaizdus taip, kad atrodytų, kad ta keturkoja vaza keliauja per keturis metu laikus!

Commission work in a residential plot on the wall

(English) The idea was suggested by the customer, or rather, he showed that he wanted a four-legged vase, but at the same time, he wanted to fill the entire elongated wall. I tried to look at it creatively and solve this problem by drawing images in such a way that it seems that the four-legged vase travels through four seasons!

Iliustracija ant sienos atrodo taip/The illustration on the wall looks like this :

Kauno troleibusas, „Atia Senienos, Sveikos naujienos“ projektas 2020 m.

/ Kaunas municipality project for trolleybus, "Goodbye old things, hello new things!" 2020 m.

Savivaldybei reikėjo atnaujinti senus troleibusus prieš tai su jais atsisveikinant, dėl to kvietė menininkus dalyvauti konkurse. Tarp konkuro nugalėtoju buvo ir mano iliustracija kurioje vaizdavau miesto vardo užrašą ir miesto pagrindinį simbolį - Taurą. Piešinį igyvendinau ant troleibuso.

(English) The municipality needed to renew the old trolleybuses before saying goodbye to them, so they invited artists to participate in the competition. Among the winners of the competition was my illustration in which I depicted the inscription of the city's name and the main symbol of the city - Taurus. I realized the drawing on a trolley bus, which was running in the city.

Iliustracija ant sienos atrodo taip/The illustration on the wall looks like this :