NFT

(English) I have always been fascinated by technical things and technology. In this section I would like to introduce - NFT (Non-fungible token), which is a very promising modern technology that can be used for art for realization and sale of creations. A modern artist should look to the future and understand that in the world of digitization, it is no longer enough to present your work only in real space. NFT technology enables the creation of a digital (eternal) work of art in the form of a digitized “token” and sell it or buy other artists' works with cryptocurrency. My Twitter - https://twitter.com/povasonfire @povasonfire

(Native language) Mane visada žavėjo techniniai dalykai ir technologijos. Šiame skyriuje norėčiau pristatyti. NFT (Non-fungible token) – perspektyvią modernią technologiją, kuri gali būti skirta meninės kūrybos realizavimui ir pardavimui. Šiuolaikinis menininkas turėtų žvelgti į ateitį ir suprasti, kad skaitmenizacijos pasaulyje nebeužtenka savo kūrybą pristatyti vien realioje erdvėje. NFT technologija leidžia sukurti skaitmeninį (amžiną) meno kūrinį skaitmenizuoto „žetono“ pavidalu ir jį parduoti arba įsigyti kitų menininkų kūrinius kripto valiuta. Mano Twitteris - https://twitter.com/povasonfire @povasonfire

Mission

/ Misija

Fire Gods

/ Ugnies Dievai

Burnt DeGod
/Sudegęs DeGodas

(English) Sold for 0.9 Solana in 2022 10 02. The first collector, who won the auction was a guy from the DeGods NFT's collection on the Solana (now this collection has migrated to the Ethereum blockchain) community.

(Native language) Parduota 2022 10 02 už 0,9 Solana Exchange.art marketpleise. Pirmasis aukcioną laimėjęs kolekcionierius buvo vaikinas iš DeGods NFT kolekcijos Solana (dabar ji perėjo į Ethereum blockchainą) bendruomenę.

Infected Mob burning
/Degantis Infekcijuotas Mobsas

(English) Sold for 0.6 Solana in 2023 03 03. The first collector, who won the auction was one of the managers of the Infected Mobs NFT's collection on the Solana blockchain project.

(Native language) Parduota 2023 03 03 už 0,6 Solana Exchange.art marketpleise. Pirmasis aukcioną laimėjęs kolekcininkas buvo vienas iš vadovų Infected Mobs NFT kolekcijos Solana blockchain grandinėje.

Primate burning 🔥
/Degantis Primeitas

(English) Sold for 0.9 Solana in 2022 11 09. The first collector, who won the auction was a hiped man from the Primate NFTs collection on the Solana blockchain.

(Native language) Parduota 2022 11 09 už 0,9 Solana Exchange.art marketpleise. Pirmasis aukcioną laimėjęs kolekcionierius buvo užsihaipinęs žogus iš Primate NFT kolekcijos Solana blockchain bendruomenėje.

SOLGod on fire
/SOLGodas dega

(English) Sold for 1.8 Solana in 2022 12 08. The first collector, who won the auction was one of SolGOD NFT's collection on Solana blockchain active community members.

(Native language) Parduota 2022 12 08 už 1,8 Solana Exchange.art marketpleise. Pirmasis aukcioną laimėjęs kolekcininkas buvo vienas iš SolGOD NFT kolekcijos Solana blockchain aktyvių bendruomenės narių.

(English) From spending so much time on Twitter and many Discord servers, I started to want to set myself on fire artistically, so I could rise like Phoenix rises and become a God. This is a derivative 1/1 NFT artwork on the Solana blockchain, which I am selling like auctions on the Exchange.art marketplace.

(Native language) Praleidęs tiek daug laiko „Twitter“ ir daugybėje „Discord“ serverių, pradėjau norėti save susideginti, kad galėčiau pakilti iš pelenų kaip Feniksas. Tai išvestinis 1/1 menas Solana blokų grandinėje, kurį parduodu kaip aukcionus Exchange.art internetinėje prekyvietėje.

Link/puslapis - https://exchange.art/series/Gods%20on%20fire/nfts