Bernardinas Sienietis Vilniaus senamiestyje šalia Šv. Onos bažnyčios, projektas „Kuriu Vilnių“, Vilnius, 2022 m.

Bernardin from Siena mural in the old town of Vilnius, capital of Lithuania, near St. Anne's Church, "Create Vilnius" project, Vilnius, 2022 year.

2021 metai mano kūryboje buvo įsiminti dėl dar vieno svarbaus kūrinio. Vilniaus savivaldybė tais metais inicijavo konkursą „Kuriu Vilnių“, kuriame dalyvavo 188 dalyviai. Iš jų komisijos nariai atrinko 12 projektų, tarp jų – ir manąjį neofreskos projektą „Bernardino Sieniečio įamžinimas“.

Bernardiną Sienietį įamžinau ant buvusio moterų bernardinių vienuolyno sienos Užupyje (Malūnų g. 3, Vilnius) pastato. Prieš kurdamas eskizą, svarsčiau, ką galėčiau sukurti ant šio pastato sienos. Nusprendžiau pasidomėti pastato istorija: pasikalbėjau su namo gyventojais, taip pat susitikau ir pasikalbėjau su Bernardinų vienuolyno vienuoliais. Jie man parodė Pietro di Giovanni 45 D’Ambrogio (1410–1449 m.) viduramžių tapybos kūrinio reprodukciją, kurioje, pasak vienuolių, Bernardinas Sienietis pavaizduotas tiksliausiai. Tuomet man ir kilo piešinio idėja.

Ši neofreska iš suodžių labiausiai atskleidžia „fumage“ techniką. Ant dviejų aukštų namo kurdamas šią neofreską, pirmiausia lipnia juosta suklijavau trafaretą, skirtą vienuolio siluetui išgauti. Kadangi būsimo piešinio formatas buvo didelis, galėjau sukurti šešėlius, nevaržomai žaisdamas su ugnimi. Sienos lygumas ir švarumas leido lengviau atskleisti aptartą „fumage“ tekstūrą, kuri Bernardino Sieniečio piešinyje aiškiai matyti. Matytą vienuolio paveikslą interpretavau, savaip pakeisdamas abitą ir veido išraišką (minimaliai). Kurdamas sugalvojau, kad aplink sienoje esantį langelį puikiai tiks pavaizduoti knygą ir balandžius. Galiausiai neofreską padengiau laku, siekdamas apsaugoti suodžius nuo gamtos reiškinių poveikio. Dažniausiai užlakavus piešinius, kurtus ugnimi, jie atrodo juodai baltos spalvos. Tačiau užlakavus Bernardino Sieniečio įamžinimo neofreską, suodžiai išlaiko rudą spalvą, kas mane itin nustebino

The year 2021 was memorable in my work for another important work. That year, the Vilnius municipality initiated the contest "Kuriu Vilnių" in which 188 participants took part. From them, the members of the commission selected 12 projects, including my neo-fresco project "Immortalization of Bernardino Sienietis". (English)

I immortalized Bernardina Sienietis on the wall of the former women's Bernardine monastery building in Užupi (Malūņu str. 3, Vilnius). Before creating a sketch, I thought about what I could create on the wall of this building. I decided to look into the history of the building: I talked to the residents of the house, and I also met and talked with the monks of the Bernardine Monastery. They showed me a reproduction of a medieval painting by Pietro di Giovanni 45 D'Ambrogio (1410-1449) which, according to the monks, is the most accurate representation of Bernardine of Siena. That's when the idea for the drawing came to me. (English)

This soot neofresco is the most revealing of the "fumage" technique. To create this neo-fresco on a two-story house, I first taped a stencil to create the monk's silhouette. Since the format of the future drawing was large, I was able to create shadows without being restricted by playing with fire. The smoothness and cleanliness of the wall made it easier to reveal the discussed "fumage" texture, which is clearly visible in Bernardino Sienietis's drawing. I interpreted the picture of the monk I saw, changing the habit and facial expression in my own way (minimally). As I was designing, I thought that a picture of a book and doves would be perfect around the box on the wall. Finally, I covered the neofresco with varnish in order to protect the soot from the effects of natural phenomena. Most of the time, after varnishing, drawings created by fire appear in black and white. However, after painting over the neofresco of the commemoration of Bernardino Sienietis, the soot retains its brown color, which surprised me greatly. (English)

Nuoroda/Link - https://vilnius.lt/lt/2021/10/15/buvusio-moteru-vienuolyno-siena-papuose-ugnies-neofreska/