„Sapnas apie praeitį“ Europos Kultūros Sostinė 2022, Kaunas, I fortas

Mural „Dream about the past“ for European capital of culture 2022, I fort, Kaunas city, 2021 year

Tai buvo mano pirmasis užsakymas atliktas piešiniu ugnimi, kuriame kartu su Ringaudų bendruomene diskutavome ir išsirinkome geriausią eskizą ant apleisto pastato sienos, kuris ne tik pakeitė I forto, esančio Kaune, Ringauduose, kraštovaizdį ir apleistą architektūrą, bet tuo pačiu metu įprasmino kultūrinį tos vietos paveldą ir svarbią I pasaulinio karo istoriją. Projektas buvo laimėtas konkursas Europos Kultūros Sostinė 2022 Šiuolaikinės seniųnijos – Ringaudai, Piešinys iš suodžių pasakoja apie I pasaulinio karo įvikius, šturmą ir panaudotą Didžiosio Bertos pabūklą, kuris ištikrūjų išmušė skylę.

Piešimo technika buvo naudojant ugnį išgauti suodžius ir teptuku sukurti siluetus, tai padėjo suvaldyti iš ugnies atsirandančius suodžius. Ši patirtis labai įsimintina ne tik dėl temos ir jos įgyvendinimo, bet ir dėl susibūrusios bendruomenės ir žiūrovų skaičiaus, procesą stebėjo apie 100 žmonių

This was my first commision mural work made with fire, in which together with the community of Ringaudai we discussed and chose the whole sketch on the wall of an abandoned building, which not only gave meaning to the landscape and abandoned architecture, but at the same time gave meaning to the cultural heritage of that place and the important history of World War I. The project won the competition „Ringaudai - contemporary eldership“ by Kaunas - European Capital of Culture 2022. The drawing from soot tells about the events of World War I, the storming and the used cannon of Great Bertha, which actually punched a real hole. (English)

The drawing technique was to use the fire to extract the soot and create a silhouette with a brush, this helped to control the soot from the fire. This experience is very memorable not only because of the theme and its implementation, but also because of the gathered community and the number of viewers, about 100 people watched the process (English)