Piešinys ant takelio kaip užduotėlės vaikams, projektas „Išeik į kiemą“ Kai lašišos išlipa į krantą Grigiškėse, 2023 m.

Painting on the pathway like a tasks for the children's to draw, Vilnius municipality project "Go to the yard" in Grigiškės, 2023 year.

„Išeik į kiemą“ Grigiškėse: kai lašišos išlipa į krantą. Vilniaus miesto savivaldybės projektas skirtas išgražinti takelį Grigiškėse su užduotėlėmis vaikams spalvinti, sujungti piešinio taškelius, įveikti labirintą ar šokinėti „klases“. Tarp visų užduočių „nardo“ žuvys ir „guli“ išbarstyti žaisliukai. Šiuos elementus, pasakoja įdomias Grigiškių istorijas.

"Go to the yard" in Grigiškės: when the salmon come ashore. The project of the Vilnius city municipality is intended to beautify the track in Grigiškės with tasks for children to color, connect the dots of a drawing, go through a labyrinth or jump "classes". Among all the tasks, the fish "dive" and the scattered toys "lie". These elements tell interesting stories of Grigiškės city. (English)

Straipsnis - https://vilnius.lt/lt/2023/06/01/iseik-i-kiema-grigiskese-kai-lasisos-islipa-i-kranta/?fbclid=IwAR1IOd71MJM3ekIDFXxdhFPppYdah3bz2Ms-p8R0UKSl70G13BeS430bT4Y